สมัครสมาชิก

ข้อมูลการสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเกิด :
ที่อยู่ :
อำเภอ :
จังหวัด :
ประเทศ :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
มือถือ :
แฟกซ์ :
อีเมล์ :
 
เงื่อนไข

คุณยอมรับว่า Administrator ของ WEB  มีสิทธิ์อ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ. และ administrator ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อความที่คุณได้แสดงความคิดเห็น (ยกเว้นว่าพวกเขาจะเป็นผู้โพสต์เอง)

คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ข้อความที่หยาบคาย, ลามก, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่นๆที่ขัดต่อกฎหมาย. การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้คุณถูกหวงห้ามทันที และลบไปดีอย่างถาวร (และผู้ให้บริการของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนด้วย). หมายเลข IP ของทุกโพสต์จะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นหลักฐาน. คุณยินยอมให้ administrator  ของ WEB นี้มีสิทธิ์ลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อใดๆได้ตลอดเวลาที่สมควร. คุณยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างของคุณถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล. ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นโดยไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ  administrator  ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูล แล้วนำไปสร้างความเดือดร้อนต่างๆ

  WEB นี้ใช้ระบบ cookies เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ Cookies เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลที่คุณได้กรอกไว้เหมือนด้านบน; แต่เพื่อช่วยให้คุณใช้งานได้ง่ายขึ้น. E-mail จะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกและ password ของคุณเท่านั้น (และใช้สำหรับส่ง password อันใหม่เมื่อคุณลืม password เก่า)

**ถ้าคุณคลิกสมัครสมาชิกที่ด้านบนนี้้ ถือว่าคุณได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว**


หมายเหตุ : ควรกรอกข้อมูลจริงทุกประการ เพื่อการติดต่อและยืนยันตัวตนของท่าน