ไส้ปากกาลูกลื่น UMR-109 0.5 มม. แดง

ขนาดเส้น : 0.5มม.
สีหมึก :  แดง
ลักษณะพิเศษ : สามารถใช้กับด้ามปากกาเปล่า ยูนิ UE3H-159, UE5H-258 และ UE3H-208
ด้ามเล็กกระทัดรัด มีหลากสีให้เลือก มีหลายขนาดให้ใช้งาน หมึกเขียนลื่น กันน้ำ แห้งเร็ว เก็บไว้ได้นาน

Share on Facebook

แท่ง

รหัสสินค้า : UB00113

ราคา : 30.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

ไส้ปากกาลูกลื่น UMR-109 0.5 มม. น้ำเงิน

ขนาดเส้น : 0.5มม.
สีหมึก :  น้ำเงิน
ลักษณะพิเศษ : สามารถใช้กับด้ามปากกาเปล่า ยูนิ UE3H-159, UE5H-258 และ UE3H-208
ด้ามเล็กกระทัดรัด มีหลากสีให้เลือก มีหลายขนาดให้ใช้งาน หมึกเขียนลื่น กันน้ำ แห้งเร็ว เก็บไว้ได้นาน

Share on Facebook

แท่ง

รหัสสินค้า : UB00114

ราคา : 30.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

ไส้ปากกาลูกลื่น UMR-109 0.5 มม. สีส้ม

ขนาดเส้น : 0.5มม.
สีหมึก :  ส้ม
ลักษณะพิเศษ : สามารถใช้กับด้ามปากกาเปล่า ยูนิ UE3H-159, UE5H-258 และ UE3H-208
ด้ามเล็กกระทัดรัด มีหลากสีให้เลือก มีหลายขนาดให้ใช้งาน หมึกเขียนลื่น กันน้ำ แห้งเร็ว เก็บไว้ได้นาน

Share on Facebook

แท่ง

รหัสสินค้า : UB00115

ราคา : 30.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

ไส้ปากกาลูกลื่น UMR-109 0.5 มม. สีม่วง

ขนาดเส้น : 0.5มม.
สีหมึก :  ม่วง
ลักษณะพิเศษ : สามารถใช้กับด้ามปากกาเปล่า ยูนิ UE3H-159, UE5H-258 และ UE3H-208
ด้ามเล็กกระทัดรัด มีหลากสีให้เลือก มีหลายขนาดให้ใช้งาน หมึกเขียนลื่น กันน้ำ แห้งเร็ว เก็บไว้ได้นาน

Share on Facebook

แท่ง

รหัสสินค้า : UB00116

ราคา : 30.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :