(6 ชิ้น) ไส้ปากกาเจล Pentel Energel LRN5 0.5 มม.

ไส้ปากกาหมึกเจล Pentel Energel สำหรับเปลี่ยนปากกา Pentel รุ่น BLN และ BL
ขนาดเส้น: 0.5 มม.
สีหมึก: น้ำเงิน / แดง / ดำ 

** ชุด 6 ชิ้น = 120 บาท
** ชุด 12 ชิ้น = 225 บาท

Share on Facebook

แท่ง สั่งซื้อแบบเป็นชุด

รหัสสินค้า : 210002-PT

ราคา : 120.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

(6 ชิ้น) ไส้ปากกาเจล Pentel Energel Permanent LRP5 0.5 มม. Metal Tip

ไส้ปากกาหมึกเจล Pentel Energel สำหรับเปลี่ยนปากกา Energel Permanent
ขนาดเส้น: 0.5 มม.
สีหมึก: น้ำเงิน / แดง / ดำ

** ชุด 6 ชิ้น = 130 บาท
** ชุด 12 ชิ้น = 245 บาท

Share on Facebook

แท่ง สั่งซื้อแบบเป็นชุด

รหัสสินค้า : 210005-PT

ราคา : 130.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

(6 ชิ้น) ไส้ปากกาเจล Pentel Energel LRN4 0.4 มม.

ไส้ปากกาหมึกเจล Pentel Energel สำหรับเปลี่ยนปากกา Pentel รุ่น BLN และ BL
ขนาดเส้น: 0.4 มม.
สีหมึก: น้ำเงิน / แดง / ดำ

** ชุด 6 ชิ้น = 120 บาท
** ชุด 12 ชิ้น = 225 บาท

Share on Facebook

แท่ง สั่งซื้อแบบเป็นชุด

รหัสสินค้า : 210001-PT

ราคา : 120.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

(6 ชิ้น) ไส้ปากกา Pentel Energel LR7 0.7 มม.

ไส้ปากกาหมึกเจล Pentel Energel สำหรับเปลี่ยนปากกา Pentel รุ่น BLN และ BL
ขนาดเส้น: 0.7 มม.
สีหมึก: น้ำเงิน / แดง / ดำ / เขียว / ส้ม / ชมพู / ม่วง / ฟ้า

** ชุด 6 ชิ้น = 120 บาท
** ชุด 12 ชิ้น = 225 บาท

Share on Facebook

แท่ง สั่งซื้อแบบเป็นชุด

รหัสสินค้า : 210003-PT

ราคา : 120.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :

(6 ชิ้น) ไส้ปากกา Pentel Energel LR10 1.0 มม.

ไส้ปากกาหมึกเจล Pentel Energel สำหรับเปลี่ยนปากกา Pentel รุ่น BLN และ BL
ขนาดเส้น: 1.0 มม.
สีหมึก: น้ำเงิน / แดง / ดำ

** ชุด 6 ชิ้น = 120 บาท
** ชุด 12 ชิ้น = 225 บาท

Share on Facebook

แท่ง สั่งซื้อแบบเป็นชุด

รหัสสินค้า : 210004-PT

ราคา : 120.00 บาท

จำนวน : ชิ้น

สั่งซื้อแบบเป็นชุด

หมึก :